Autisme · Avlastning · Barn · Foreldre · Klage · Kommunen · oppgitt · Politikk · Sint

Kampen for rettighetene… En autismeforelders tyngste jobb

I autismejungelen er det en ting som tapper mer krefter enn noe annet. Som forskere har vist gjennom sine studier, er det ingenting som utmatter en forelder eller pårørende til mennesker med funksjonshemming mer enn kampen om å få det en har rett på. Og vi taper ofte!   Og det er mange fasetter med… Continue reading Kampen for rettighetene… En autismeforelders tyngste jobb

Autisme · Barn · Barnehage · Foreldre · oppgitt

Dårlige nyheter eller gode nyheter?

Det kan, tro det eller ei, være vanskelig å skille dem fra hverandre. Sånn jeg opplever det, så er dårlige nyheter ting jeg ikke har makt over. Som for eksempel diagnosene til barna. De har jeg ingen makt over. Jeg kan ikke endre de, man kan ikke forebygge det (utover normal oppfølging under graviditet), og… Continue reading Dårlige nyheter eller gode nyheter?