April · Autisme · Autismeforeningen · Barn · Besteforeldre · Foreldre · Venner

Trenger du noen å snakke med?

Jeg har vært så heldig å bli invitert til å være likeperson i fylkeslaget her i Telemark. Autismeforeningen har likepersoner over hele Norge som har sagt seg villige til å ta en prat med søsken/foreldre og personer som får diagnoser innen autismespekteret. Men hva er egentlig en likeperson? Jeg husker når jeg akkurat hadde fått… Continue reading Trenger du noen å snakke med?

Autisme · Autismeforeningen · Barn · Foreldre

Å være annerledes i annerledesland!

Det er et kjent faktum at man kjenner en lettelse når man kommer i kontakt med andre som har det som deg! For oss har “Hva med oss” kurs og Autismeforeningen vært nettopp en slik opplevelse. Men det er allikevel ikke slik at alle andre foreldre til barn med ASD forstår akkurat hvordan det er… Continue reading Å være annerledes i annerledesland!

Autisme · Autismeforeningen · Foreldre

Autismeforeningen: Telemark fylkeslag, here i come :)

For en stund tilbake fikk jeg en melding på facebook fra en dame jeg har truffet tidligere. På årsmøtet i autismeforeningen i fjor dukket jeg opp og sa ifra at hvis det var noe jeg kunne gjøre, stort eller smått, så er det bare å si ifra. Og i denne meldingen kom det tydelig frem… Continue reading Autismeforeningen: Telemark fylkeslag, here i come 🙂