Anmeldelse · Autisme · Autismeforeningen · Hjelpemidler

Ressurser på nett og sosiale medier

Dette er et tipsinnlegg. Dette er sider på sosiale medier og nettsider som publiserer om autisme. Klikk på navnet i blått for å følge lenken.

Nå har jeg kun skrevet opp de jeg med god samvittighet kan anbefale. Send meg gjerne tips om sider, enten på sosiale medier eller nettsider som har vært til god hjelp for deg. Jeg har ikke ført inn hemmelige/lukkede grupper eller blogger da det er en helt enorm mengde av begge deler, men med disse bør man være et stykke på vei 😉

Jeg har liten erfaring med twitter og det jeg har erfaring med er lite relatert direkte til autisme så her legger jeg ingenting inn foreløpig.

Sider på facebook som kan være verdt å følge:

Autisme Norge: Autisme Norge poster informasjon om autisme og hjelper til med å knytte nye betjenskaper.  Autisme Norge er ikke tilknyttet Autismeforeningen, siden er en FB-side, opprettet av en privatperson på frivillig basis.

Autismeforeningen i Norge: Autismeforeningen er en sammenslutning av mennesker med autismespekterdiagnose, heretter kalt ASD, samt foreldre og andre pårørende, fagfolk og andre interesserte. Foreningen er nøytral i forhold til partipolitikk, religion, kjønn og etnisk tilhørighet. Her postes oppdateringer fra autismeforeningen nasjonalt. Det finnes egne sider for de lokale fylkeslagene og dette er bare å søke opp. De legger ut sine arrangementer og lokale nyheter på feltet som er relatert til foreningen.

ADHD – veilederen Cecilie Jahreie: ADHD-Veilederen tilbyr onlinekurs, foreldreveiledning og coaching innen ADHD og lignende utfordringer. Noe er gratis og det finnes også noen kurs man kan kjøpe.  ADHD er en velkjent tilleggsdiagnose til autisme og ofte er tiltak satt inn for barn med ADHD også passende for barn med autisme. Hun driver også en gruppe, og denne kan hun veilede dere videre til.

Pedagogikk – på godt og vondt: Kristine Gjerdevik drifter denne siden, og har «bachelor i pedagogikk» fra Høgskolen i Lillehammer/NKS Nettstudier. Hun har arbeidet i barnehage, skole og litt ved PPT. Ved PPT drev hun med et prosjekt om flerspråklige/fremmedspråklige barn/elever. Hun er også er utdannet innen data og har arbeidet som-it-konsulent i mange år. Denne siden driver hun på “hobby-basis”.

PDA/Autisme aktuelt: Dette er den eneste norske siden som tar opp PDA med spesifikt. Det legges ut flere ting på siden som også handler om autisme. PDA, Pathological Demand Avoidance, er en profil på autismespekteret. Mennekser med PDA og deres pårørende strever i skolelivet, arbeidslivet og i møte med tjenester og omgivelsene.

Autisme og ADHD hjelpemidler og diskusjoner: Lykkeli’ design er en nettbutikk som selger noen autisme/awareness produkter og her postes det oppdateringer om dette. Jeg har handlet endel bitesmykker og buttons og lignende her.

www.spiss.no: SPISS betjener barnehager, skoler, boliger og pårørende, samt personer i alle aldre med autismespekterdiagnoser. Vi tar oppdrag både for det offentlige og for private.

Grupper:

Grupper på facebook er selvsagt interessant. Her er det mange lukkede og eller hemmelige grupper. Derfor ønsker jeg ikke publisere dem her. Men gruppen Autismeforeldre i Norge er helt åpen. Og her kan du komme i kontakt med andre foreldre som kan guide deg videre til de gruppene du er interessert i å være med i.

Ellers er det gruppen Autismeprodukter og bøker som er en offentlig gruppe der man legger inn tips og erfaringer med forskjellige ting man har vært borti.

Spiss kjører også lunsjkurs som lagres i denne gruppen: Spiss Lunsjkurs-lager

Nettsider:

Autismeforeningen Norge er en sammenslutning av mennesker med autismespekterdiagnose, heretter kalt ASD, samt foreldre og andre pårørende, fagfolk og andre interesserte. Foreningen er nøytral i forhold til partipolitikk, religion, kjønn og etnisk tilhørighet.

Spiss

SPISS er en privat virksomhet som tilbyr spisskompetanse på tema knyttet til autismespektertilstander (ASD). Alle som jobber i SPISS har lang og bred kompetanse fra arbeid og samarbeid med personer med autisme, Asperger syndrom og tilsvarende, i alle aldre og på alle funksjonsnivå.

Hjelp til Hjelp

Hjelptilhjelp.no er en nettportal om psykisk helse. Har kan du søke opp hjelpetilbud og kurs, lese nyheter om angst, depresjon, spiseforstyrrelser, traumer, ADHD, autisme og mye mer. Du kan finne bøker, apper, og videoer. Kort sagt: Hjelptilhjelp.no er Norges mest komplette nettside om psykisk helse!

Glenne regionale senter for autisme

Glenne har som ansvar å tilby spesialiserte tjenester til mennesker med autismespekterforstyrrelser i lokalt sykehusområde. Glenne yter tjenester i et livsløpsperspektiv, det vil si at vi yter tjenester ovenfor både barn/unge og voksne. Vi har utredning, diagnostikk og behandling av autismespekter forstyrrelser inkludert komorbide tilstander, samt samhandling med kommunene rundt kompetanseoverføring og kompetanseutvikling som våre hovedoppgaver.

Nevsom – Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier

NevSom arbeider med fagutvikling, forskning, formidling, bistand og rådgivning. Målsettingen er å bistå til individuelt tilrettelagte og likeverdige tjenester for brukere i alle aldre, over hele landet. Dette gjør vi gjennom tiltak for å bidra til kompetanseheving i spesialisthelsetjenesten, lokalt hjelpeapparat og andre relevante tjenester. Arbeidet utføres gjennom prosjekter, nettverk, rådgivning, brukerkurs og fagkonferanser.

Hjelpemiddelsentralen NAV

Hjelpemiddelsentralen har et overordnet og koordinerende ansvar for hjelpemidler til funksjonshemmede i sitt fylke, og er et ressurs- og kompetansesenter for offentlige instanser og andre som har ansvar for å løse funksjonshemmedes problemer.

Direktoratet for helse – Hjelpetilbud i kommunene

Her finner du en oversikt over hva slags tjenester man kan søke på i hver kommune. Dermed er det din lokale kommune du må forholde deg til i forhold til hva du får innvilget og hvordan de utføres i din kommune.

Helsedirektoratet har også laget et hefte du kan laste ned med en samling av rettigheter for å gjøre dette lettere for familier å navigere i. Heftet heter Barn og unge med nedsatt funksjonsevne – hvilke rettigheter har familien?

Et alternativ er Jungelhåndboken som er gitt ut av FFO.

Skulle du allikevel ikke helt vite hva du har rett på, eller trenger råd som er litt mer spesifikk til din og ditt barns situasjon? Da kan du alltids ringe Rettighetstelefonen:

I følge Folkehelseinstituttet kan vi til enhver tid regne med at 15-20 prosent av alle barn og unge mellom 3 og 18 år har nedsatt funksjon på grunn av psykiske plager som angst, depresjon og atferdsproblemer, og at omtrent åtte prosent av barn og unge har så alvorlige problemer at det tilfredsstiller kriteriene til en psykisk lidelse.

Mental Helse Ungdom erfarer at det kan være svært vanskelig å orientere seg i en jungel av rettigheter og paragrafer. Særlig gjelder dette barn og ungdom – som ikke er vant med å orientere seg på samme måte som voksne. Fra og med fylte 16 år skal en person kunne oppsøke, samtykke til og motta helsehjelp uten foresattes involvering og/eller samtykke.

Frambu.no gir veldig gode råd på hva du bør få med i en søknad for å få de rettighetene du har krav på.

 

Her får jeg ikke lenket inn, men søk opp og følg Autismeforeldrene. Den blir drevet av noen autismemammaer og mange av oss andre med annerledesliv innen autisme er gjestesnappere der av og til.

I tillegg anbefaler jeg å følge Løvemammaene. Disse mammaene har noen faste akkurat som hos autismeforeldrene og ellers er det en mye større variasjon av diagnoser, men også autisme dukker opp innimellom.

One thought on “Ressurser på nett og sosiale medier

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *