Autisme · Autismeforeningen · Kommunen

Omvisning på Grep

Etter at jeg begynte å være aktiv i autismeforeningen her i Telemark, har jeg opplevd et felleskap jeg aldri hadde før. En av grunnene er at jeg får mulighet til å være med på kurs og aktiviteter som ikke engang var i tankene mine tidligere. Kurskomiteen hos oss er en driftig gjeng og etter et kurs tidligere i år ble jeg spurt om hva jeg synes kunne være interessant å lære mer om. Jeg er godt oppdatert om det meste på mitt «nivå» om du vil, med barnehage og første skoleårene til barna mine. Men fremtiden deres er noe jeg bekymrer meg stort over. Og hvem gjør vel ikke det? Men der alt er så åpent og «enkelt» for nevrotypiske, er det ikke på noen måte det for mine små. Så kan man vel si at 6/7 års alderen er tidlig å planlegge for fremtiden, men med tanke på alle de gangene jeg skal velge et parti å stemme på mellom nå og da, opplever jeg et behov for å vite mest mulig om fremtidsutsiktene deres allerede nå.

Kurskomiteen er knallflinke, så et besøk til Grep Grenland kom allerede ved neste mulighet de hadde. Så denne høstferien fikk jeg lære mye om hva slags muligheter man har for spesielt såkalte «VTA» plasser.

For å begynne på begynnelsen for dem som ikke kan noe om begrepet. «VTA» står for «varig tilrettelagt arbeid». Hentet fra NAV:

«Hvis du får uføretrygd og har behov for arbeid i en skjermet virksomhet, kan du få tilbud om varig tilrettelagt arbeid med arbeidsoppgaver som er tilpasset deg. Dette kan også være enkeltplasser i ordinære virksomheter.»

Hos Grep fikk vi en flott presentasjon av hva slags arbeid de gjør:

Jeg ble så imponert! Her så jeg en av mulighetene for mine barns fremtid her i området. Denne bedriften tilrettelegger virkelig så langt det lar seg gjøre og de ser ut til å få det til. Mens jeg gikk gjennom alle lokalene og så strikkemaskiner, pakkemaskiner og verktøy av en ufattelig mengde, begynte en meningsfylt fremtid å virke mulig. Nå har jeg 2 barn med autisme, og de har svært forskjellige behov og muligheter, men her var det rom for det meste. Alt fra de som har kun en viljestyrt bevegelse til de som kan bruke pc og klarer seg mye selv.

Jeg har allerede rukket å grue meg til at barna blir så store at vi må kjempe for at de får gode hverdager med noe å gjøre, så det å få se at det er mulig var virkelig godt.

Jeg lærte også at hver kommune kjøper plasser. Og hos Grep så er det ikke dem som holder igjen for økning i produksjon og ansatte, det er helt avhengig av hvor mange plasser hver kommune kjøper. For eksempel kjøper Skien litt over 130 plasser, mens Porsgrunn kjøper litt over 60. Andre kommuner kjøper så få som 3 plasser. Mange kjøper selvsagt ingen, fordi det blir for langt unna. Det vil jo da si at det er kommuneøkonomien som avgjør hvor mange som får jobb med VTA. Igjen.

Så for min del håper jeg dette tilbudet blir bare bedre og bedre, for om altfor få år er det jeg som må stå å banke på døren til kommunen og overbevise dem om at en plass som dette er nødvendig for sønnen min, og kanskje også for datteren min. At selv om det koster dem penger, så er livskvaliteten til mine barn viktigere enn de mange andre tingene en kommune bruker penger på. Hvis ikke regjering tar til vettet da å gir kommunene øremerkede midler for å sørge for det som egentlig burde vært en selvfølge.

Så takk til Kurskomiteen i Telemark fylkeslag. Dere er en dyktig gjeng som hjelper mange av oss i veien videre gjennom autismejungelen!

 

Litt mer om det Grep Grenland sier om sine varige tilrettelagte arbeidsplasser:

Varig tilrettelagt arbeid (VTA) er et tiltak for personer som har eller i nær framtid forventes å få innvilget 100% uføretrygd. VTA-arbeidstakerne i GREP jobber med produksjon av varer og tjenester for salg på det åpne markedet. Arbeidsoppgavene tilpasses den enkeltes yteevne. GREP sysselsetter over 205 VTA ansatte. Innsøkingen skjer via NAV, og søknaden behandles av inntaksteamet i GREP.

Beskrivelse av VTA-tiltaket

Tiltaket skal bidra til å opprettholde og utvikle ressurser hos VTA-arbeidstakeren gjennom kvalifisering og tilrettelagte arbeidsoppgaver. Å arbeide i Varig tilrettelagt arbeid gir merverdi i form av økt livskvalitet gjennom sosiale aktiviteter, fysisk trening og motivering. Tiltaket er ikke tidsbegrenset, men arbeidsforholdet avsluttes ved fylte 67 år. Overføring av VTA-arbeidstakere til andre arbeidsrettede tiltak, utdanning eller ordinært arbeid vurderes jevnlig. VTA-arbeidstakerne mottar bonuslønn fra bedriften per oppmøtte time og feriepenger av disse. Dette er inntekt som ikke påvirker uføretrygd.

GREP tilbyr

  • Tilrettelagt arbeid innenfor gitte rammer og arbeidsarenaer
  • Tilrettelagt opplæring av mange ulike arbeidsoppgaver innenfor mange ulike fagfelt
  • Arbeidserfaring innen ulike fagretninger
  • Delkompetanse innen enkelte yrkesfag
  • Oppfølging og veiledning
  • Et trivelig arbeidsmiljø og gode kollegaer
  • Mulighet for personlig vekst og utvikling både arbeidsmessig og sosialt

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *