Autisme · Avis · Barn · Foreldre · Media · oppgitt · Politikk · Sint

Autisme – En barnesykdom??? Som ikke er alvorlig nok!?!

Jeg plukker sjeldent opp artikkeler direkte for å kommentere på dem. Som regel linker jeg dem inn på facebooksiden min og skriver kanskje en kort kommentar der… Denne synes jeg jeg må skrive ordentlig om derimot.

På NRK sine sider finner du denne sake; – Eg tør ikkje tenke på korleis det skal gå med han.

Dette er en sak som mildt sagt satte blodet i kok hos mange av oss. I starten av artikkelen forteller en flyktningfamilie om hvor redde de er for å bli sendt hjem etter siste avslag på søknad om oppholdstillatelse. Den største grunnen til at de vil bli her i Norge er at sønnen har barneautismediagnose. Som de fleste av mine lesere vet, er den diagnosen som ofte regnes som mest alvorlig blant de 3 autismediagnosene man kan få i dagens diagnosesystem. Barnet i denne saken er født i Norge.

Jeg skal faktisk ikke gå så mye innpå om de bør eller ikke bør få oppholdstillatelse i Norge. Men jeg vil absolutt gå innpå noen av tingene som blir sagt i saken:

Jeg siterer:

«Ketil Motzfeldt Klem i Den norske legeforening meiner det må bli laga reglar som omfattar psykiske lidingar som er vanleg hos barn.

– Eg er kritisk til at reglane berre omfattar vaksendiagnosar. Dei inneheld ingenting om barnesjukdomar, seier Ketil Motzfeldt Klem i Den norske legeforening.

I reglane går det fram at barn sitt beste skal ivaretakast, og sjølv om Abenezer hadde hatt ein av sjukdomane som blir omtala i regelverket, kan det likevel vere omsyn som gjer at han hadde fått avslag på sin søknad om opphald.

Klem meiner likevel at reglane må bli endra.

– Det er grunn til å tru at det barn som kunne fått opphald, blir sendt ut fordi regelverket ikkje omfattar barnesjukdomar. Det er alvorleg. Dette er barn som treng oppfølging i Norge.»

Denne mannen mener godt, men HVA ER DET JEG LESER? Barneautisme er en barnesykdom???

La oss få oppklart noen få ting med en gang: Autisme er en tilstand, ikke en sykdom. Barnesykdommer går over etter en periode og autisme kan på INGEN måte sammenlignes med røde hunder og vannkopper! Autisme er ikke noe mer en barnesykdom enn psykisk utviklingshemming. Den OPPDAGES når man er barn, men det er også hele sammenligningen! Og at noen som representerer Den norske legeforening ikke forstår dette gjør meg dypt bekymret…

Litt senere uttrykker Fabian Stang seg på generelt grunnlag, og det synes! For peiling på alvorlig utviklingshemminger, det har han helt klart ikke. At regelverket må gås gjennom synes han heller ikke…

Så kommer det enda mer svada:

«Leiar Jorunn Midthun i Utlendingsnemnda (UNE) meiner på si side at barneautisme ikkje er alvorleg nok til å få opphaldsløyve. Sjølv om UNE følgjer myndigheitene sine reglar, hevdar Midthun at sjukdom ikkje er ein god nok grunn i seg sjølv til å få opphaldsløyve.

– UNE sin praksis er at helsemessige forhold ikkje gir grunnlag for opphald. Vi har stor forståing for Abenezer og familien sin vanskelege situasjon. Men regelverket er strengt, og barneautisme er ikkje ein diagnose som er alvorleg nok til å få opphaldsløyve.

Midthun vedgår at UNE ikkje sit på spesialkunnskap om autisme, men seier UNE har høve til å hente dette inn. Det blei ikkje gjort i Abenezer sitt tilfelle.»

Barneautisme er ikke alvorlig nok?

De må gjerne komme hjem til meg til mine 2 barn som ikke har språk nok til å gjøre seg særlig forstått, ikke klarer å kle på seg selv, eldstemann klarer ikke slutte med bleie eller smokk og hun yngste strever livet av seg i alle sosiale settinger som finnes. Prøv å tilrettelegg for disse barna et par uker med søvnmangel og sansesensitivitet som gjør det periodevis umulig å få ungen ren pga huden som plutselig ikke tåler noen ting!

Og dette vet de basert på informasjonen de IKKE har hentet inn??

Det kan umulig være sånn at disse menneskene som ikke har noen kunnskap om en tilstand eller sykdom også har valgt å ikke innhente den? Dette må jo nødt til å være brudd på regler eller lover?? De har da vel ikke så stort skjønn at de ikke engang trenger å sjekke hva dette er??

Det er ikke bare jeg som er sjokkert over dette heldigvis! I Sogn avis uttrykker Autismeforeningen seg også om hva de mener om denne tydelige mangelen på logikk og sunn fornuft. De påpekte også lovverket som sier:

«dersom  det under intervjuet fremkommet helseanførsler som vil kunne ha avgjørende eller sentral betydning for utfallet, jf. punkt 4, skal UDI avvente å fatte vedtak inntil saken er tilstrekkelig opplyst med tilfredsstillende erklæring»

Jeg ble veldig lettet over å se at dette ble plukket opp raskt av autismeforeningen! Jeg håper virkelig at dette ordner seg for familien. Om de får bli i landet eller ei, så mener jeg uansett at denne saken er feilhåndtert av UNE og det er en skam at Fabian Stang stiller seg bak dem uten å ane hva han støtter. Det er på tide at folk som ikke vet det døyt om autisme og andre utviklingshemminger får skikkelig opplæring om disse tilstandene eller blir omplassert til en annen stilling. Det er så ille at en skal bli mistrodd i enhver situasjon fordi man mener at vi overdriver og krisemaksimerer alt, når disse menneskene ikke har den minste ide om den tilstanden det er snakk om. Jeg håper denne familien får en skikkelig vurdering av saken sin, med ALLE medisinske og formildende omstendigheter. Om de får lov til å bli i Norge er det ikke min sak å bestemme, men vurderingen skal gjøres på en rettferdig måte, og det har ikke skjedd her!

eye-211610_1920

One thought on “Autisme – En barnesykdom??? Som ikke er alvorlig nok!?!

  1. Tilbaketråkk: Homepage

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *